โรงเรียนบ้านหนองแมงดา

สพป.อำนาจเจริญ

ประชาสัมพันธ์

ภาพยนตร์สั้น ม.1-3

ภาพยนตร์สั้น ม.1-3


ได้รับคัดเลือก "ชนะเลิศ" เป็นตัวแทนกิจกรรม "ภาพยนตร์สั้นคุณธรรม" ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น.

จักสานไม้ไผ่ ป.4-6

จักสานไม้ไผ่ ป.4-6


ได้รับคัดเลือก "ชนะเลิศ" เป็นตัวแทนกิจกรรม "จักสานไม้ไผ่" ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น.

จักสานไม้ไผ่ ม.1-3

จักสานไม้ไผ่ ม.1-3


ได้รับคัดเลือก "ชนะเลิศ" เป็นตัวแทนกิจกรรม "จักสานไม้ไผ่" ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น.

ผลงานของเรา

portfolio img

กิจกรรมลดเวลาเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้.

portfolio img

กิจกรรมลดเวลาเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้.

portfolio img

กิจกรรมลดเวลาเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้.

portfolio img

กิจกรรมลดเวลาเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้.

portfolio img

กิจกรรมลดเวลาเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้.

portfolio img

กิจกรรมลดเวลาเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้.

portfolio img

กิจกรรมลดเวลาเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้.

portfolio img

กิจกรรมลดเวลาเรียน

ประมวลภาพกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้.

ติดต่อเรา

ผู้อำนวยการ นายประศาสน์ สิงห์นาค

ที่อยู่ หมู่ 3 บ้านหนองแมงดา ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210

เบอร์ติดต่อ +66 | 85 682 3800

อีเมล์ nmdschool@amnat-ed.go.th

เว็บไซต์ nmd.amnat-ed.go.th

นักเรียนและบุคลากร

โรงเรียนบ้านหนองแมงดา มีจำนวนนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วันที่ 21/11-2560 มีจำนวนทั้งสิ้น.

นักเรียน 179 คน

ข้าราชการครู 13 คน

บุคลากรทางการศึกษา 7 คน

ผลงาน ภาพยนตร์สั้น

รางวัล ระดับชาติ

ผลงานภาพยนตร์สั้น เรื่อง "ก.ไก่" และ "ข.ไข่" ได้รับรางวัล ระดับชาติ. โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โรงเรียนคุณธรรม จากผลงานผู้เข้าประกวดทั้งประเทศ รอบคัดเลือก, รอบ 45 ทีม และรอบ 15 ทีมสุดท้าย.

และโรงเรียนบ้านหนองแมงดา ได้รับรางวัล รางชนะเลิศอันดับ 3 ระดับประเทศ ในรายการ "ภาพยนตร์สั้น" โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ติดต่อเรา


Copyright © 2017 NMD Studio. | Design: hAcKEdpRO